• μήκος:70mm
  • .

  • ϋψος:45mm
  • Βάρος 0000 kg