Στήριγμα για ταινία LED 220 Volt

  • μήκος ολικό: 30mm
  • μήκος ταινίας: 10mm
  • ύψος συνδέσμου: 8mm
  • ύψος ταινίας: 6mm
  • πλάτος: 8mm
  • Βάρος 0002 kg