• 24ωρος προγραμματισμός
  • 24 προγράμματα ON/OFF
  • Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού: 30 λεπτά
  • Παροχή ρεύματος: 220 – 240V/16A/50Hz, max. 3500W
Βάρος 0000 kg