Μέγιστο φορτίο 2,5Α/600W

Τάση 250 V

Βάρος 0000 kg