Γρήγορη βάση σύνδεσης για Φάρο Έκτακτης Ανάγκης με 2 Βίδες

 Η βάση είναι σταθερή και ο Φάρο έκτακτης ανάγκης είναι εύκολα ενσωματωμένος στη βάση με μια γρήγορη σύνδεση που παρέχει ηλεκτρική σύνδεση.

 Η αφαίρεση του φαρου είναι επίσης πολύ εύκολη αν δεν είναι απαραίτητη η χρήση του

Βάρος 0000 kg