Ο Παραπάνω Driver  είναι Κατάλληλος για την τροφοδοσία των προβολέων 30 Watt 12-24 Volt.

Βάρος 0180 kg