Ο Παραπάνω Driver  είναι Κατάλληλος για την τροφοδοσία των προβολέων 10 Watt 12-24 Volt.

Βάρος 0150 kg